ISSN: 1307-279X

Yıl: 2016 Cilt: 37-38

Son Sayıda Yayınlanan Makaleler

Sayfa: 960-967

ORIGINAL ARTICLE

INCIDENCE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS
TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA NON ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞININ SIKLIĞI

SEVİL ÖZKAN

Makale Özeti Tam Metin 619
Sayfa: 968-973

ORIGINAL ARTICLE

EVALUATION OF THE POSSIBLE RELATION BETWEEN HELICOBACTER PYLORI GASTRITIS AND MEAN PLATELET VOLUME AMONG CHILDREN: AN OBSERVATIONAL STUDY
HELİCOBACTER PYLORİ GASTRİTİ İLE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ ARASINDAKİ OLASI BAĞLANTININ DEĞERLENDİRİLMESİ: GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA

MELTEM UĞRAŞ, AYHAN VURMAZ, ÇİĞDEM TOKYOL, SUAT BİÇER

Makale Özeti Tam Metin 605
Sayfa: 974-982

ORIGINAL ARTICLE

EPIDEMIOLOGIC CHARACTERISTICS OF GERIATRIC OSTEOPOROTIC HIP FRACTURES AND PATIENT OUTCOME
GERİATRİK OSTEOPOROTİK KALÇA KIRIKLARINDA EPİDEMİYOLOJİ VE HASTA SONUÇLARI

BELİZ BİLGİLİ, MURAT HALİLOĞLU, KADİR KARIŞMAZ, BÜLENT TANRIVERDİ, MEHMET ERKILINÇ, CEVDET AVKAN

Makale Özeti Tam Metin 625
Sayfa: 983-985

CASE REPORT

A MASS IN THE BUTTOCK GROWING OVER 40 YEARS, A GIANT EPIDERMAL CYST
40 YILDIR KALÇADA BÜYÜYEN KİTLE, DEV EPİDERMAL KİST

RİTA MUSLEH, SEDA AYKANAT, TUBA GÜLÇELİK, BAKİ EKÇİ

Makale Özeti Tam Metin 619
Sayfa: 986-988

CASE REPORT

UNUSUAL LOCATIONS OF THE PRIMARY HYDATID CYST: THYROID GLAND CYST HYDATID
BEKLENMEDİK LOKALİZASYONDA PRİMER KİS HİDATİK: TİROİD BEZİ KİST HİDATİĞİ

YASEMİN KÜÇÜK, TUBA GULCELİK, SULEYMAN DEMIRYAS, BAKİ EKÇİ

Makale Özeti Tam Metin 523
Sayfa: 989-992

CASE REPORT

ABERNETHY SYNDROME; REPORT OF A CASE
ABERNETHY SENDROMU; BİR OLGU SUNUMU

FATMA TUBA COŞKUN, MELTEM UĞRAŞ, ENDİ ROMANO, MERT LEVENT BARUT, ERCAN KOCAKOÇ

Makale Özeti Tam Metin 621
Sayfa: 993-998

CASE REPORT

OPEN AND ENDOSCOPY ASSISTED TRIGONOCEPHALUS SURGERY: REPORT OF TWO CASES
AÇIK VE ENDOSKOPİ YARDIMLI TRİGONOSEFALİ CERRAHİSİ: 2 VAKA SUNUMU

BURHAN ORAL GÜDÜ, KAAN YALTIRIK, ENGİN ÇİFTÇİ, BUSE SARIGÜL, AYDA PARNİAYAN FARD, BASAR ATALAY

Makale Özeti Tam Metin 625

Bu dergi Türkiye Atıf Dizini'nde indekslenmektedir.