ISSN: 1307-279X

Yıl: 2016 Cilt: 37-38 Sayfa: 986-988

doi: 10.15659/yeditepemj.17.01.381

UNUSUAL LOCATIONS OF THE PRIMARY HYDATID CYST: THYROID GLAND CYST HYDATID

YASEMİN KÜÇÜK, TUBA GULCELİK, SULEYMAN DEMIRYAS, BAKİ EKÇİ

Hydatid cyst, a parasitic disease as a result of Echinococcus Granulosus infection, still stands out as a very important health problem in endemic areas. Although liver and lungs are the most common localizations, hydatid cyst might also be seen at the other parts of the body. The aim of this report is to present a case in which the disease occurred primarily in thyroid gland.

Anahtar Kelimeler (Keywords): cyst, thyroid, hidatid cyst, primary hydatid cyst,

BEKLENMEDİK LOKALİZASYONDA PRİMER KİS HİDATİK: TİROİD BEZİ KİST HİDATİĞİ

Echinococcus Granulosus enfeksiyonu sonucunda ortaya çıkan bir parazitik hastalık olan hidatik kist endemik bölgelerde halen önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Karaciğer ve akciğer en sık görüldüğü bölgeler olmakla birlikte hidatik kist vücudun diğer bölümlerinde de görülebilir. bu makalenin amacı hastalığın primer olarak tiroid bezinde ortaya çıktığı bir vakayı sunmaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): kist, tiroid, hidatik kist, primer hidatik kist

Tam Metin 515