ISSN: 1307-279X

En Çok İndirilen Makaleler

Yıl: 2016 Cilt: 37-38

EPIDEMIOLOGIC CHARACTERISTICS OF GERIATRIC OSTEOPOROTIC HIP FRACTURES AND PATIENT OUTCOME
GERİATRİK OSTEOPOROTİK KALÇA KIRIKLARINDA EPİDEMİYOLOJİ VE HASTA SONUÇLARI

BELİZ BİLGİLİ, MURAT HALİLOĞLU, KADİR KARIŞMAZ, BÜLENT TANRIVERDİ, MEHMET ERKILINÇ, CEVDET AVKAN

Makale Özeti Tam Metin 617

Yıl: 2016 Cilt: 37-38

OPEN AND ENDOSCOPY ASSISTED TRIGONOCEPHALUS SURGERY: REPORT OF TWO CASES
AÇIK VE ENDOSKOPİ YARDIMLI TRİGONOSEFALİ CERRAHİSİ: 2 VAKA SUNUMU

BURHAN ORAL GÜDÜ, KAAN YALTIRIK, ENGİN ÇİFTÇİ, BUSE SARIGÜL, AYDA PARNİAYAN FARD, BASAR ATALAY

Makale Özeti Tam Metin 613

Yıl: 2016 Cilt: 37-38

INCIDENCE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS
TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA NON ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞININ SIKLIĞI

SEVİL ÖZKAN

Makale Özeti Tam Metin 613

Yıl: 2016 Cilt: 37-38

ABERNETHY SYNDROME; REPORT OF A CASE
ABERNETHY SENDROMU; BİR OLGU SUNUMU

FATMA TUBA COŞKUN, MELTEM UĞRAŞ, ENDİ ROMANO, MERT LEVENT BARUT, ERCAN KOCAKOÇ

Makale Özeti Tam Metin 609

Yıl: 2016 Cilt: 37-38

A MASS IN THE BUTTOCK GROWING OVER 40 YEARS, A GIANT EPIDERMAL CYST
40 YILDIR KALÇADA BÜYÜYEN KİTLE, DEV EPİDERMAL KİST

RİTA MUSLEH, SEDA AYKANAT, TUBA GÜLÇELİK, BAKİ EKÇİ

Makale Özeti Tam Metin 607

Yıl: 2016 Cilt: 37-38

EVALUATION OF THE POSSIBLE RELATION BETWEEN HELICOBACTER PYLORI GASTRITIS AND MEAN PLATELET VOLUME AMONG CHILDREN: AN OBSERVATIONAL STUDY
HELİCOBACTER PYLORİ GASTRİTİ İLE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ ARASINDAKİ OLASI BAĞLANTININ DEĞERLENDİRİLMESİ: GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA

MELTEM UĞRAŞ, AYHAN VURMAZ, ÇİĞDEM TOKYOL, SUAT BİÇER

Makale Özeti Tam Metin 597

Yıl: 2016 Cilt: 37-38

UNUSUAL LOCATIONS OF THE PRIMARY HYDATID CYST: THYROID GLAND CYST HYDATID
BEKLENMEDİK LOKALİZASYONDA PRİMER KİS HİDATİK: TİROİD BEZİ KİST HİDATİĞİ

YASEMİN KÜÇÜK, TUBA GULCELİK, SULEYMAN DEMIRYAS, BAKİ EKÇİ

Makale Özeti Tam Metin 515

Yıl: 2015 Cilt: 33

'BEING ABLE TO DO' VS. 'DOING':RELATIONSHIPS BETWEEN TAKING RESPONSIBILITY IN CHILDHOOD, METACOGNITIVE AWARENESS,ANXIETY AND PARENTAL ANXIETY
'YAPABİLİYOR' OLMAKTAN 'YAPIYOR' OLMAYA: ÇOCUKLARIN SORUMLULUK ALMA DAVRANIŞININ, BİLİŞÜSTÜ YETİLER, KAYGI VE EBEVEYN KAYGISIYLA İLİŞKİSİ

OĞUZHAN ZAHMACIOĞLU, ELİF ÇİĞDEM KASPAR, HAKAN ATALAY, BENGİ SEMERCİ

Makale Özeti Tam Metin 506

Yıl: 2015 Cilt: 33

MEAN PLATELET VOLUME VALUE CHANGES IN ACUTE NONINFECTIOUS AND INFECTIOUSDIARRHEA
AKUT İNFEKSİYÖZ VE NONİNFEKSİYÖZ İSHALDE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

ÖZNUR KÜÇÜK, MELTEM UĞRAŞ, SUAT BİÇER, TUBA GİRAY, DEFNE ÇÖL, GÜLAY ÇİLER ERDAĞ, ZERRİN YALVAÇ, ÇİĞDEM KASPAR, AYÇA VİTRİNEL

Makale Özeti Tam Metin 484

Yıl: 2015 Cilt: 33

A RARE CAUSE OF ANKLE PAIN: OS TRIGONUM SYNDROME
AYAK BİLEĞİ AĞRISININ NADİR BİR SEBEBİ: OS TRİGONUM SENDROMU

FEYZA ÜNLÜ ÖZKAN, FATMA NUR SOYLU BOY, MERYEM YILMAZ KAYSIN, İLKNUR AKTAŞ

Makale Özeti Tam Metin 480

Yıl: 2015 Cilt: 33

NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY; EVIDENCE BASED RECOMMENDATIONS
NEGATİF BASINÇLI YARA TERAPİSİ; KANITA DAYALI ÖNERİLER

UĞUR ANIL BİNGÖL, SİNAN ÖKSÜZ, CAN ÇINAR

Makale Özeti Tam Metin 464

Yıl: 2015 Cilt: 33

ANAESTHESIA FOR SPINAL SURGERY
SPİNAL CERRAHİDE ANESTEZİ

ÖZGÜL KESKİN, HATİCE TÜRE, NESLİHAN UZTÜRE, ÖZGE KÖNER, BAŞAR ATALAY

Makale Özeti Tam Metin 456

Yıl: 2015 Cilt: 33

COMPARISON OF PAIN SEVERITY AND CLINICAL FINDINGS OF PATIENTS WITH MILD AND MODERATE CARPAL TUNNEL SYNDROME
HAFİF VE ORTA DÜZEY KARPAL TÜNEL SENDROMU OLAN HASTALARIN AĞRI ŞİDDETİ VE KLİNİK BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZGE GÜLSÜM İLLEEZ, ASLIHAN TARAKTAŞ, CANAN BURSALI, SELİN BOZKURT, FEYZA ÜNLÜ ÖZKAN

Makale Özeti Tam Metin 446

Yıl: 2015 Cilt: 33

DTI SHOWS THE EARLY EFFECTS OF URETERORENOSCOPY AND URETERAL STENT PLACEMENT ON THE OBSTRUCTED KIDNEYS
DTI OBSTRÜKTE BÖBREKTE ÜRETERORENOSKOPİ VE ÜRETERAL STENT YERLEŞTİRİLMESİNİN ERKEN ETKİLERİNİ GÖSTERİR

ESİN YENCİLEK, ÖZGÜR KILIÇKESMEZ, ZEYNEP FIRAT, BENGİ GÜRSES, NESLİHAN TAŞDELEN, HAKAN KOYUNCU, BİLAL ERYILDIRIM

Makale Özeti Tam Metin 444

Yıl: 2014 Cilt: 29

INTUSSUSCEPTION AT THIRTEEN YEARS OLD BOY WITHOUT ANY LEAD POINT
ONÜÇ YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUKTA SÜRÜKLEYİCİ NOKTASIZ İNVAJİNASYON: OLGU SUNUMU

HALİL İBRAHİM TANRIVERDİ, UFUL ŞENEL, SEMA TANRIVERDİ

Makale Özeti Tam Metin 438

Yıl: 2015 Cilt: 36

A RARE CAUSE OF HEMOPTYSIS: ENDOBRONCHIAL HAMARTOMA
NADİR BİR HEMOPTİZİ NEDENİ: ENDOBRONŞİYAL HAMARTOM

DİLDAR DUMAN, MELTEM AĞCA, SERVET CİVELEK BULUM, MERVE TEPETAM, AYSUN MISIRLIOĞLU

Makale Özeti Tam Metin 425

Yıl: 2015 Cilt: 34-35

OZONE THERAPY IN UROLOGY
ÜROLOJİDE OZON TEDAVİSİ

SİNAN EKİCİ, A IŞIN. DOĞAN EKİCİ, NURETTİN LÜLECİ

Makale Özeti Tam Metin 423

Yıl: 2015 Cilt: 34-35

LEPTIN, HDL AND MATERNAL BMI ARE INDEPENDENT PREDICTORS OF OBESITY IN SCHOOL CHILDREN
OKUL ÇOCUKLARINDA LEPTİN, HDL, MATERNAL BMI BAĞIMSIZ BELİRLEYİCİLERDİ

HÜLYA ERCAN SARIÇOBAN, MUSTAFA BERBER, AHMET OZEN, HANDE OZGUN KARATEPE, FİLİZ TIKER BAKAR

Makale Özeti Tam Metin 408

Yıl: 2015 Cilt: 34-35

THE EARLY DETECTION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AND RIFAMPICIN RESISTANCE IN SMEAR NEGATIVE TUBERCULOSIS
YAYMA NEGATİF TÜBERKÜLOZDA MİKOBAKTERİ TÜBERKÜLOZ VE RİFAMPİSİN DİRENCİNİN ERKEN SAPTANMASI

MELTEM AĞCA, SUNA TÜRK, DİLDAR DUMAN, KADRİYE TERZİOĞLU, MERVE TEPETAM, AYSUN MISIRLIOĞLU, MUALLA PARTAL, AYSUN MISIRLIOĞLU, TURAN KARAGÖZ

Makale Özeti Tam Metin 407

Yıl: 2014 Cilt: 29

EFFECTS OF ERYTHROPOIETIN ALPHA ON CIRCULATING CELL POPULATIONS IN AN EXPERIMENTAL MODEL
DENEYSEL HAYVAN MODELİNDE ERİTROPOETİN ALFA’NIN DOLAŞAN ENDOTEL HÜCRE POPÜLASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ

BEYZA MACUNLUOĞLU, AYDIN ATAKAN, ELİF ARI, AYSUN TULUNAY, EMEL DEMİRALP, SERHAN TUĞLULAR, ÇETİN ÖZENER

Makale Özeti Tam Metin 407